- Barrooster

- Schoonmaak rooster

 

Bij de MVA hebben we als huisregels dat alle leden zich verplichten mee te helpen met het uitvoeren van werkzaamheden in- en om het clubgebouw.

Voor het schoonmaken en de bardiensten wordt jaarlijks een rooster gemaakt. Ieder lid kan op deze pagina's zien wanneer hij/ zij ingeroosterd is.

Bardiensten zijn er op de regulieren openingstijden (dinsdag- en vrijdagavond). De schoonmaak vind iedere eerste zaterdag van de maand plaats volgens het rooster op de site.

Voor onderhoudswerkzaamheden wordt door de gebouwbeheerder een oproep geplaatst en deze vinden meestal twee keer per jaar plaats.

Voor vragen over het rooster kun je contact opnemen met de kantinebeheerder (Bar) of de secretaris (schoonmaak).