Afdrukken

Eén van de dingen die de MV Almere zo uniek maakt, is dat de vereniging beschikt
over een eigen werkplaats van ruim 100m². In deze werkplaats kunnen onze leden
terecht voor het onderhoud aan hun motorfiets. Sleutelen doen we iedere dinsdag- en
vrijdagavond van 20:00 tot 22:30 uur en op de 1e en 3e zaterdag van de maand van
10:30 tot 15:00 uur. In de werkplaats zijn altijd wel mensen aanwezig die je met
raad en daad kunnen bijstaan. Er is veel kennis aanwezig op het gebied van
onderhoud, het oplossen van storingen, revisie, etc.

In de werkplaats beschikken we over:
- glasstraalmachine
- lasapparaat
- compressor met persluchtgereedschap
- banden de- en monteer apparaat
- ontvettings bad
- ultrasoon reiniger
- starthulp 15V, 150A en diverse acculaders
- kolom boormachine
- 5 heftafels en 2 motorblok liften
- vacuümmeter
- divers elektrisch gereedschap
- een heleboel handgereedschap


Sleutelen is leuk en het moet vooral ook leuk blijven. Daarom hebben we een aantal
spelregels opgesteld.
1. Om in onze werkplaats te mogen sleutelen, moet je lid zijn van de MV Almere.
2. Je mag alleen aan je eigen motorfiets werken. Motoren van niet-leden zijn niet
welkom in de werkplaats.
3. Voor langlopende projecten zijn 3 heftafels beschikbaar. De overige 2 heftafels
moeten aan het eind van de sleutelavond/sleutelzaterdag worden leeggemaakt.
4. De werkplaats is gebaat bij doorstroom. Projecten moeten in redelijk tempo worden
afgerond.
5. Aan het eind van de sleutelavond/sleutelzaterdag moet het gereedschap worden
opgeruimd.
6. Chemisch afval, accu's en banden moeten zelf worden afgevoerd.
7. Het is niet toegestaan om de werkplaats als stallingruimte te gebruiken. Als aan
een motorfiets gedurende een periode van langer dan drie maanden niet wordt gewerkt,
dan zal de werkplaatscoördinator de eigenaar mondeling verzoeken om het project af
te ronden. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven, dan zal de werkplaatscoördinator
het verzoek na zes maanden schriftelijk herhalen. Als ook hieraan geen gehoor wordt
gegeven dan zal de werkplaatscoördinator (in overleg met het bestuur) overgaan tot
het verwijderen of verkopen van het object.
8. Sleutelen gebeurt geheel voor eigen risico. De MV Almere is op geen enkele manier
aansprakelijk voor schade en/of letsel.
9. In alle niet voorkomende gevallen beslist de werkplaatscoördinator.